Нашиот етички кодекс

Нашиот етички кодекс

Нашиот код за деловна етика се заснова на важни вредности и детално го опишува очекуваното однесување во компанијата, обидувајќи се да обезбеди усогласеност со одговорноста и одредени морални и етички стандарди.

Нашиот етички кодекс

Близина и однесување

Ние нудиме лична и ефикасна услуга.
Ние градиме меѓусебна доверба и долгорочни односи
Ние разговараме и се консултираме со клиентот

Нашиот етички кодекс

Сигурност и разбирање

Ние сме одговорни и емпатични кон потребите на клиентот.
Ние сме транспарентни во нашето работење.
Ние ги одржуваме нашите ветувања

Нашиот етички кодекс

Транспарентност и професионалност

Ние нудиме производи што можат да се разберат лесно и брзо.
Покажуваме професионална етика
Ние работиме во тим

Нашиот етички кодекс

Брзина и квалитет

Ние се стремиме да бидеме најбрзиот извор на средства
Ние нудиме брз и лесен процес на одобрување
Горди сме на квалитетот на нашата услуга

Нашиот етички кодекс

Јавна одговорност

Се чувствуваме како важен дел од јавниот живот
Ние сме заинтересирани за потребите на нашите клиенти.
Покажуваме активен став кон проблемите и потребите на нашата околина, град, соседство, заедница.

Износ: 40,000 денари
Рок: 6 месеци